Vzor odstoupení od smlouvy:

Kontaktní údaje kupujícího

Kontaktní údaje prodávajícího

Věc: Odstoupení od kupní smlouvy

Vážení,
dne … jsem s vámi uzavřela kupní smlouvu po internetu na … za cenu … Z důvodů (např. zboží neodpovídá mým představám vytvořeným na základě poskytnuté fotografie, ale lze i bez uvedení důvodů) odstupuji od kupní smlouvy. Požaduji vrácení peněz na mou adresu nebo na účet č. …

S pozdravem

(vlastnoruční podpis)

Přílohy:

Kopie dokladu o koupi

Poznámka:

Text vzoru je pouze informativní a je potřeba upravit ho vždy podle skutečného případu. Odstoupení od smlouvy je nutné vlastnoručně podepsat. Doporučujeme ho vytisknout ve dvou kopiích - jedna pro prodejce a druhá pro vás k uschování pro případ sporu. Dopis je vhodný zaslat na email synergyprodukt@seznam.cz, nejlépe s dodejkou, nutno uvést VS a číslo objednávky... V případě přikládání různých dokladů k dopisu je doporučujeme zasílat v kopii (v případě nutnosti ověřené) a originál si ponechat.

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací

Rozumím